KONTAKT

DG UNITED AGENCY Stanislaw Kurowski
gm. Kosakowo, miejsc. Pogórze, 81-198
ul. Tadeusza Kościuszki, nr 32, lok. 1,
NIP 5833442003 REGON 520696140
tel: (48) 503 451 057